Medlemskab Student

Tilføj varen


Medlemskab: Medlemskab Student
Pris: DKK 475,00
Oprettelsesgebyr: DKK 100,00
Type: Løbende opkrævning
Betalingsmiddel: DIBS
Betalingsinterval: 1. Måned
Bindingsperiode: 3 Måned(er)
Opsigelsesfrist: 1 Måned(er)
Beskrivelse:

DK

Fortløbende abonnements medlemskab med månedsbetaling. Fortløbende vil sige at medlemskabet fortsætter indtil det opsiges.
Medlemskab giver fri adgang til alle ordinære hold Mysore, Mysore begynder, Led Primary, Basis; Yin Yoga og Intro samt Open Space.

3 mdr. bindingsperiode inden for hvilken medlemskabet ikke kan opsiges.

Opsigelsesfrist er derefter løbende (indeværende) måned plus en måned. Opsigelsen foretager du selv på din medlemsprofil. Du får login når du opretter medlemskabet. Bemærk! Du kan ikke opsige ved at sende en mail, ringe eller sende besked.

Kan lægges i bero (på pause) 2 gange årligt i minimum 2 uger og maksimum 6 uger af gangen. Det koster kr. 125 at lægge i bero, og du foretager selv berolægning på din medlemsprofil. Kan ikke lægges i bero i bindingsperiode. Medlemskaber kan ikke opsiges inde i en bero periode.

Bemærk!

Medlemskabet kan kun tegnes af studerende på SU uden voksenløn og kontanthjælpsmodtagere. Bevis skal sendes til kontor@astangastudio.dk senest 14 dage efter oprettelse af medlemsskab eller ændres dette til normalt medlemskab fra den dato det var oprettet.

~ - English - ~

Continuous subscription membership with monthly payment. Continuous means that the membership will continue until terminated.

Membership gives free access to all regular classes Mysore, Mysore begins, Led Primary, Basic, Yin Yoga and Intro as well as Open Space.

3 months binding period within which the membership cannot be terminated.

Termination period is the current month plus one month. The termination you do yourself on your member profile. You will receive login to the member profile page when you create the membership. You cannot terminate by sending an email, calling or sending a message.

Can be suspended (paused) twice a year for a minimum of 2 weeks and a maximum of 6 weeks at a time. It costs DKK 125 to put on hold, and you handle your suspension on your member profile. Memberships cannot be terminated within an active suspension period. Cannot be paused within the binding period.

Note!

Membership can only be subscribed by students and people on social welfare benefits. Evidence must be sent to kontor@astangastudio.dk within 14 days of membership creation or it will be changed to normal membership from the date it was created.