Medlemskab

Tilføj varen


Medlemskab: Medlemskab
Pris: DKK 595,00
Oprettelsesgebyr: DKK 100,00
Type: Løbende opkrævning
Betalingsmiddel: DIBS
Betalingsinterval: 1. Måned
Bindingsperiode: 3 Måned(er)
Opsigelsesfrist: 1 Måned(er)
Beskrivelse:

DK. Fortløbende abonnements medlemskab med månedsbetaling. Fortløbende vil sige at medlemskabet fortsætter indtil det opsiges.
Medlemskab giver fri adgang til alle ordinære hold Mysore, Mysore begynder, Led Primary, Basis, Yin Yoga og Intro samt Open Space.

3 mdr. bindingsperiode inden for hvilken medlemskabet ikke kan opsiges.

Opsigelsesfrist er derefter løbende (indeværende) måned plus en måned. Opsigelsen foretager du selv på din medlemsprofil. Du får login når du opretter medlemskabet. Bemærk! Du kan ikke opsige ved at sende en mail, ringe eller sende besked.

Kan lægges i bero (på pause) 2 gange årligt i minimum 2 uger og maksimum 6 uger af gangen. Det koster kr. 125 at lægge i bero, og du foretager selv berolægning på din medlemsprofil. Kan ikke lægges i bero i bindingsperioden.

UK

Continuous subscription membership with monthly payment. Continuous means that the membership will continue until terminated.
Membership gives free access to all regular classes Mysore, Mysore begins, Led Primary, Basic and Intro as well as Open Space.

3 months binding period within which the membership cannot be terminated.

Termination period is the current month plus one month. The termination you do yourself on your member profile. You will receive login to the member profile page when you create the membership. You cannot terminate by sending an email, calling or sending a message.

Can be suspended (paused) twice a year for a minimum of 2 weeks and a maximum of 6 weeks at a time. It costs DKK 125 to put on hold, and you handle your suspension on your member profile. Cannot be paused within the binding period.